VýTaH

projekt je ukončen

Projekt: VyTAH - Vypni tyrana a staň se hrdinou

Rozhodnutí 

Č. j.: MV-157034-4/OPK-2020

Zahájení realizace projektu: 1.1.2021
Ukončení realizace projektu: 31.12.2021

Kontakt

Ředitelka organizace Daria Čapková

daria.capkova@poradenstvi-vysocina.cz

+420 602 178 864

Projektová manažerka Ilona Heijting

ilona.heijting@poradenstvi-vysocina.cz

 +420 777 119 140

Projektu VýTaH = Vypni tyrana a staň se hrdinou. Jedná se o projekt, který je podpořen Ministerstvem vnitra. "Projekt je zaměřený na práci s agresorem. Díky projektu máme možnost pomoci násilné osobě se symbolicky odrazit ode dna, kde násilím řeší beznaděj, zoufalství, zlost a neštěstí. Můžeme v rámci aktivit vyjet pomyslným VyTAHem do lepšího života." upřesňuje ředitelka organizace Daria Čapková.
Projekt cílí nejen na přímou práci s násilnou osobou, ale i na edukaci laické a odborné veřejnosti a na nutnost systematické práce s násilnou osobou. V našem státě se dostane potřebné pomoci oběti, ale na práci s násilníkem se zapomíná. A právě intenzivní práce s násilnou osobou, může pomoci zlepšit kvalitu života jak samotné oběti, tak i násilníkovi. V rámci programů má násilná osoba možnost díky odborníkům převzít zodpovědnost za svoje chování a pokusit se jej pomocí poskytovaných aktivit změnit. "Nyní spolupracujeme s institucemi a organizacemi, které primárně pracují s násilnými osobami", doplňuje projektová manažerka projektu Ilona Heijting.
V případě zájmu o detaily projektu nebo pomoc v této oblasti využijte kontakt: Bc. Daria Čapková tel.: 602 178 864 e-mail: daria.capkova@poradenstvi-vysocina.cz.Ilona Heijting tel.: 777 119 140 e-mail: ilona.heijting@poradenstvi-vysocina.cz.

Níže na odkazu si můžete stáhnout online celostátní databázi organizací pracujících s agresí