Výroční zprávy

V současné chvíli je možné si stáhnout výroční zprávy Informačního a poradenského centra Vysočina o.p.s. ve formátu pdf za tyto roky:


                                                               

                                                                                Výroční zpráva 2020

           Výroční zpráva 2019...

Výroční zpráva 2017...

Výroční zpráva 2015...

Výroční zpráva 2013...

                                       Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2016...

Výroční zpráva 2014...

Výroční zpráva 2012...


Z výroční zprávy Českého svazu žen o.s. z roku 2008:

Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina, MOPPS (IS EQUAL)

Projekt financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním záměrem a také globálním cílem projektu bylo vytvořit a realizovat modelový pilotní program v kraji Vysočina, městě Havlíčkův Brod. Cílem je podpora rovného přístupu k zaměstnání, ověřování postupů v boji proti diskriminaci a nerovnosti na trhu práce a vytváření podmínek umožňujících slaďování profesního a rodinného života.

V roce 2008 šel projekt do svého finále. V březnu 2008 jsme uspořádali mezinárodní konferenci za účasti zahraničních partnerů, následně na to konferenci v Jihlavě. Vydali jsme také sešit věnovaný zahraničním zkušenostem a na webu projektu jsme také v češtině zpřístupnili studie, které tvořily jeden z hlavních výstupů nadnárodní spolupráce. Sumarizace veškerých zkušeností a výstupů projektu je odražena v Modelovém manuálu, který je i nadále k dispozici v elektronické podobě jak na webu ČSŽ tak na hlavním webu celého projektu: www.rovnesance.cz. (pozn: v současnosti archivováno)

Partneři projektu (Rozvojoví partneři):
Český helsinský výbor, DEMA a.s., VUSTE ENVIS spol. s r.o., Národní centrum pro rodinu,
RENTEL a.s., Agentura TIS spol. s r.o., Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, KD
Software, ADV spol. s r.o., Expertis Praha spol. s r.o., Město Havlíčkův Brod.
Mezinárodní partnerství (ukončeno v prosinci 2007):

Rozvojové partnerství čerpá ze zkušeností mezinárodních partnerů ve Švédsku a Španělsku.
Za španělskou stranu je to rozvojové partnerství Concilia-Lo: Experiencias de Conciliación en
lo local (ESES20040462). Vedoucím partnerem španělského projektu je organizace veřejné
správy / služeb zaměstnanosti Junta de Andalucía - DG de Fomento del Empleo - Servicio
Andaluz de Empleo. Za švédskou stranu rozvojové partnerství Värmlands arbetslivsakademi
(SE-85). Vedoucím partnerem a koordinátorem švédského projektu je universita v Karlstadu,
Karlstads Universitet.

Celá zpráva je v pdf. ke stažení zde.

Po skončení projektu pokračuje Informační a poradenské centrum v Havlíčkově Brodě v poskytování vybraných aktivit již na náklady organizace.