Výroční zprávy

V současné chvíli je možné si stáhnout výroční zprávy Informačního a poradenského centra Vysočina o.p.s. ve formátu pdf za tyto roky:


Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

                                                               

                                                                                Výroční zpráva 2020

           Výroční zpráva 2019...

Výroční zpráva 2017...

Výroční zpráva 2015...

Výroční zpráva 2013...

                                       Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2016...

Výroční zpráva 2014...

Výroční zpráva 2012...


Z výroční zprávy Českého svazu žen o.s. z roku 2008:

Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina, MOPPS (IS EQUAL)

Projekt financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním záměrem a také globálním cílem projektu bylo vytvořit a realizovat modelový pilotní program v kraji Vysočina, městě Havlíčkův Brod. Cílem je podpora rovného přístupu k zaměstnání, ověřování postupů v boji proti diskriminaci a nerovnosti na trhu práce a vytváření podmínek umožňujících slaďování profesního a rodinného života.

V roce 2008 šel projekt do svého finále. V březnu 2008 jsme uspořádali mezinárodní konferenci za účasti zahraničních partnerů, následně na to konferenci v Jihlavě. Vydali jsme také sešit věnovaný zahraničním zkušenostem a na webu projektu jsme také v češtině zpřístupnili studie, které tvořily jeden z hlavních výstupů nadnárodní spolupráce. Sumarizace veškerých zkušeností a výstupů projektu je odražena v Modelovém manuálu, který je i nadále k dispozici v elektronické podobě jak na webu ČSŽ tak na hlavním webu celého projektu: www.rovnesance.cz. (pozn: v současnosti archivováno)

Partneři projektu (Rozvojoví partneři):
Český helsinský výbor, DEMA a.s., VUSTE ENVIS spol. s r.o., Národní centrum pro rodinu,
RENTEL a.s., Agentura TIS spol. s r.o., Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, KD
Software, ADV spol. s r.o., Expertis Praha spol. s r.o., Město Havlíčkův Brod.
Mezinárodní partnerství (ukončeno v prosinci 2007):

Rozvojové partnerství čerpá ze zkušeností mezinárodních partnerů ve Švédsku a Španělsku.
Za španělskou stranu je to rozvojové partnerství Concilia-Lo: Experiencias de Conciliación en
lo local (ESES20040462). Vedoucím partnerem španělského projektu je organizace veřejné
správy / služeb zaměstnanosti Junta de Andalucía - DG de Fomento del Empleo - Servicio
Andaluz de Empleo. Za švédskou stranu rozvojové partnerství Värmlands arbetslivsakademi
(SE-85). Vedoucím partnerem a koordinátorem švédského projektu je universita v Karlstadu,
Karlstads Universitet.

Celá zpráva je v pdf. ke stažení zde.

Po skončení projektu pokračuje Informační a poradenské centrum v Havlíčkově Brodě v poskytování vybraných aktivit již na náklady organizace.