Projekt RUKA 3 podpořený Nadací EP Corporate Group

Cílem projektu  RUKA 3 je:

  • adaptace ukrajinských dětí na české školní i mimoškolní prostředí , podpora v podobě příspěvku na nákup školních potřeb

  • cílená pomoc ukrajinským rodičům při jednání s úřady, ubytovateli, lékaři i zaměstnavateli – tlumočnické služby

  • českého jazyka pro dospělé ukrajinské uprchlíky

  • podpora v podobě příspěvků na nákup potravin 

 

Fotky k projektu RUKA 3