Dětská skupina

Kontakt pro více informací:

Bc. Ilona Heijting

tel. 777 119 140

e-mail: ilona.heijting@poradenstvi-vysocina.cz

V případě zájmu o docházku Vašeho dítěte do dětské skupiny napište prosím na výše uvedený e-mail o kolik dnů péče v týdnu máte zájem, jméno příjmení dítěte, datum narození dítěte a kontaktní údaje na zákonné zástupce dítěte. 

Tímto krokem budete zařazeni do pořadníku a budeme Vás kontaktovat.