Speciálně pedagogické poradenství – LOGOPEDIE

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. rozšiřuje nabídku služeb

OD ZÁŘÍ 2020

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ - LOGOPEDIE

KAŽDÝ PÁTEK ODPOLEDNE DLE TELEFONICKÉ DOHODY

Terapeutka: Mgr. Petra Ferenczová

 • Je speciální pedagožka - logopedka
 • Vystudovala speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě v Praze
 • 20 let logopedické praxe v ordinaci klinické logopedie, v současné době pracuje jako speciální pedagog - logoped v SPC v Jihlavě a jako logoped na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě
 • Absolvovala řadu odborných kurzů týkajících se především narušené komunikační schopnosti (Dyslalie, Opožděný vývoj řeči, Vývojová dysfázie, Afázie, Poruchy plynulosti a tempa řeči, Vady řeči při mentálním postižení, autismu, sluchových vadách a pod., Specifické poruchy učení)

Nabízí:

 • Profesionální a zároveň citlivý přístup
 • Logopedickou diagnostiku a terapie u dětí i dospělých
 • Konzultace vývojových obtíží u dětí, potíží s počátečním čtením a psaním, poruch pozornosti s hyperaktivitou a dalších projevů ADHD
 • Součástí každého sezení je vysvětlení přesných terapeutických postupů zvolených pro konkrétního klienta, poskytnutí materiálů k domácí práci

Ceník:

 • Péče není hrazena z veřejných peněz
 • Cena jednoho sezení se odvíjí od obtížnosti terapie a její délky:

- lehká terapie (25 - 30 min.)... 250,- Kč

- středně těžká terapie (40 - 45 min.)... 370,- Kč

- těžká terapie a vstupní vyšetření (55 - 60 min.)... 500- Kč

Kontakt:

 • Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
 • Havlíčkův Brod, Horní 197, 3. patro, vchod ČSŽ
 • Tel.: Mgr. Ferenczová: +0420 721 613 691
 • e-mail: petra.ferenczova@gmail.com